16 юни 2011

Ниши до началото на маршрута за пещерата "Утроба"

Скала с трапецовидни източнородопски ниши до началото на маршрута за Дангърдак (Тангърдък) кая, в която се намира пещерата "Утроба". Снимката е направена от асфалтовия път по брега на язовир "Кърджали".


На 100-200 метра по-нагоре по маршрута се намира откъртена скала с 4 трапецовидни ниши.

За съжаление някой е палил огън и нишите са опушени.Oly E 420

08 юни 2011

Бухалче

Когато се изкатерих на една скала, изведнъж на метър и нещо от мен видях това:


което май е бухалче на около месец и половина - два. Беше голямо колкото кокошка. Едва ли ме е видяло, но чу/усети присъствието ми, накокошини се, разпери криле, за да изглежда по-голямо и започна да трака с човка и да съска.


Щракнах няколко снимки и се оттеглих, за да не объркам нещо. Родителите му не се появиха.