31 октомври 2016

Скала с трапецовидни ниши при Врело


Скала с пет източнородопски трапецовидни скални ниши между махалите на Врело, Равен и Татул. Нишите гледат на запад.


Съвсем близо до скалата с ниши се намират тези два недоизвадени воденични соларни символа.


GPS координати на скалата: N 41.53542; E 25.52038.