14 юни 2012

Мал Асар и Вятърният камък

Първоначално опитахме да достигнем крепостта Мал Асар по дерето (Асар дере, според картата на GPS-а) от село Казаците. От двете страни на дерето имаше изоставени ниви, а на едно място дори останки от въжен мост:

Виждаше се върха, на който е крепостта: 

но постепенно дерето стана непроходимо – гъсти и високи тръни и храсти препречваха пътя.

Едва издрапахме нагоре до изоставена нива, откъдето се виждаше върхът, на който се намира крепостта и Вятърния камък: 

Решихме да се върнем до Казаците и да опитаме другият път, за който бяхме прочели – откъм кариерата до село Воденичарско (на снимката – върви се отдясно-наляво към върха с крепостта).

Забелязахме върха с крепостта отляво.

Изследовател.

Средновековната крепост Мал Асар.

Стени се виждат най-вече по южната страна на върха.

Вътре в заграденото пространство.

По отвесните скали на южната страна на крепостта забелязахме две атипични и неканонични източнородопски трапецовидни ниши.


Малко по-надолу от Мал Асар в посока изток се намира Вятърният камък (Елъ Каясъ).

Кара се от Джебел в посока Телчарка – Воденичарско, подминава се пътя надясно за село Воденичарско и се спира на разклон в кариерата за перлит. От там пеша се върви покрай ливади и ниви в посока югозапад, за да се пресече Кармазъ дере. Следва изкачване до върха с крепостта Мал Асар, а от там - спускане до Вятърния камък.

GPS координати на Мал Асар: N 41.47762; E 25.24339
GPS координати на Вятърния камък: N 41.47739; E 25.24522

11 април 2012

10 юни 2012

Още снимки от Орлови скали при Ардино

Както вече съм писал, местното наименование на Орловите скали е Кузгун кая, като кузгун на турски е гарван, а не орел. Не можа да ме разколебае и местният човек, който ми преведе кузгун като "южно място на сянка". 

Приближавайки скалата от запад, 

забелязахме гнездо в една от нишите, 

а после и самият кузгун: 

Оказаха се два: 

Оставени на спокойствие, вдигаха голям шум. 

Ниши без кузгуни.
 

Някои ниши са украсени с графити от ново време. 

 
GPS координати: N 41.56640; E 25.14611
30.04.2012

09 юни 2012

Счупената планина

На горната и долната снимки - Счупената планина, погледната от югоизток - между двете махали на село Казаците.

 
 
Погледната от югозапад.

Счупената планина от крепостта Мал Асар.

От село Телчарка като че ли изглежда най-счупена, макар да не се виждат скали.

Счупената планина е означена с бяло кръгче.

11 април 2012