25 септември 2007

Бъртранд Ръсел

Bertrand Russell

Животът е незначително, краткотрайно и преходно явление в затънтен ъгъл на вселената и не е нещо, за което подобава да вдигаш голям шум, освен ако не си лично заинтересован.

Животът е съревнование да влезеш в групата на престъпниците, а не на жертвите.

Направих странно откритие. Всеки път, когато беседвам с учен човек, установявам, че щастието е непостижимо. Но когато разговарям с градинаря си, съм убеден точно в обратното.

Работата се дели на два вида: при първия променяш положението на материята в близост до земната повърхност, а при втория казваш на някой друг да направи това.

Един от симптомите на предстоящ нервен срив е убедеността, че работата ти е изключително важна.

Ако можехме да живеем в самота и без да работим, ние бихме се наслаждавали на екстаза на свободата; но тъй като това е невъзможно, тези удоволствия остават достъпни само за лудите и диктаторите.

Човек трябва да уважава чуждото мнение, доколкото е необходимо, за да не умре от глад и да не бъде хвърлен в затвора, но всичко останало е доброволно подчинение на една ненужна тирания.

Най-голямо удоволствие след това да се забавляваме е удоволствието да пречим на другите да се забавляват – което казано с други думи е упражняването на власт.

Досадното на този свят е, че идиотите са уверени в себе си, а умните хора са изпълнени със съмнения.

Степента на емоцията е обратнопропорционална на познаването на фактите – колкото по-малко знаеш, толкова повече се палиш.

Не съм готов да умра за убежденията си, защото може би не съм прав.

Аристотел твърди, че жените имат по-малко зъби и макар на два пъти да е бил женен, така и не му хрумнало да провери това сам.

Математиката е единствената наука, при която човек никога не знае какво точно говори и дали онова, което казва е вярно.

Хората се раждат невежи, а не глупави. Глупостта идва с образованието.

Можеш да извлечеш много удоволствия от безполезното знание.

Вселената може би наистина има цел, но нищо не загатва тази цел да съвпада с нашите.

1 коментар: