27 септември 2007

вторачване
Лишеи и мъхове от скалите над Смолян. Оly C 7070 WZ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар