02 март 2010

Скала с трапецоведни ниши при село Равен, 28 февруари 2010

Скалата с трапецовидни ниши се намира по дерето южно от шосето Равен - Татул. На картата е означена с кръгче. GPS координати: N 41°32.273´ E 25°31.097´.
 


Тук подът на трапецовидните източнородопски ниши е наклонен навън (роля може да е изиграла и ерозията). На него не би могло да се задържи нещо като урна с праха на умрелите например.
На горните снимки - скалата от юг. Трапецовидни ниши има и по западната страна.


Скалата от запад.

По дерето, на път до скалата.На горните 2 снимки - Адам кая, която се намира съвсем близо до последните къщи на село Равен, в посока югозапад.В покрайнините на село Равен. Местният човек, който ни упъти до скалата, нарече нишите "дженевиз" - т.е. генуезки.