22 януари 2014

Трапецовидни ниши над язовир КърджалиНяколко съседни скали с източнородопски трапецовидни скални ниши над шосето яз. Боровица - Кърджали.


Най-южната скала с три трапецовидни ниши, гледащи на север.

Наблизо на север е тази скала с четири ниши, която съм снимал и тук.

Поглед от скалата с четири ниши на север: най-близката скала има три трапецовидни ниши. Скалите в далечина на отсрещното възвишение също имат ниши.

Трите трапецовидни ниши по най-северната скала.Още снимки на най-северната скала.Трите скали с трапецовидни ниши.По залез. 


Есента на 2013

1 коментар: