17 октомври 2018

ОрешариСтара снимка от Кърджали


Стоварване на тютюн, Кърджали, 1934 г. Фотограф: Сивко Радичев.

Мост


Стари снимки. Мостът на река Арда при Сойчукъ (Върбина).


За Божия град


Еврейският исторически модел е такъв, че да намира отклик в сърцата на потиснатите и онеправданите във всички времена. Свeти Августин приспособява този модел към християнството, а Маркс към социализма. За да бъде разбран Маркс в психологическо отношение, би било уместно да се прибегне до следния речник:

Йехова = Диалектически материализъм
Месията = Маркс
Богоизбраните = Пролетариатът
Църквата = Комунистическата партия
Второто пришествие = Революцията
Адът = Наказанието на капиталистите
Хилядолетния период = Комунистическата държава

Термините отляво разкриват емоционалното съдържание на термините отдясно, а това емоционално съдържание е много близко на хората, получили християнско или юдейско възпитание, което пък прави Маркс есхатологично правдоподобен.

Б. Ръсел. История на западната философия, том 2, първа част, глава IV

10 октомври 2018

Скала с наченати трапецовидни ниши при Йозятъка.


Скала само с наченати източнородопски трапецовидни ниши южно от Паничково, под махала Йозятъка.


 Няма нито една довършена ниша. Наченатите трапецовидни ниши са насочени на запад.


На горната снимка скалата със започнати трапецовидни ниши е посочена със стрелка. 

Скалата е означена с кръгче на картата. GPS координати: N 41.82858; E 25.16423.

Намерено, благодарение на Иво от Виена.


29 септември 2018 г.

05 октомври 2018