26 февруари 2016

Трапецовидни ниши по Арката

Ако се върви в подножието на Арката при Орешари (моста на Арда) от изток на запад, могат да се забележат няколко групи ниши над пещерите в основата.


 От двете страни на бръшляна има силно загладени ниши - на следващите две снимки. По на запад има единична трапецовидна ниша. Следва пещера с ниши от двете страни - нишите на горните две и на долната снимки.


 Още по на запад има трапецовидни ниши в редица.

 Две ниши от редицата.

 Над същинската Арка с най-голямата пещера има самотна трапецовидна ниша (на следващите две снимки). GPS тук координатите са: N 41.61028; Е 25.72082. Гигантската Арка.2 март 2015

Няма коментари:

Публикуване на коментар