20 март 2016

Трапецовидни ниши над Снежинка и Ридово


Над селата Снежинка и Ридово, близо една до друга има две скали с трапецовидни ниши.

 По първата скала има 3 трапецовидни ниши.Трудно е да се снимат двете скали заедно, макар, че са близо една до друга.

 По втората скала има две ниши.


По върха на скалите са издялани басейнчета. 

Вероятно мястото продължава да се смята за свещено и лековито - под втората скала са оставени дрехи.

GPS координати на скалата с три ниши: N 41.67241; E 25.28498.

Намерено благодарение  на Антон Христов
20.03.2016

Няма коментари:

Публикуване на коментар