08 май 2012

Йордан Радичков - Лебеди мои

     Един циганин имаше няколко циганчета. Те бяха черни като дявола и мръсни като дявола. Веднъж циганчетата се втурнаха в една локва, почнаха да си играят и да се плакнат в нея и станаха по-черни от дявола и по-мръсни от дявола.
     Излезе старият циганин пред катуна, видя черните и мръсни деца в локвата и възкликна от умиление:
     „Лебеди мои!“ Йордан Радичков
Из "Свирепо настроение" 
Словесно

Няма коментари:

Публикуване на коментар