09 февруари 2014

Шарапани и старо турско гробище


Тази т. нар. шарапана (шарапташ на турски - "винарски" камък) се намира на брега на язовир Кърджали, ръкава на река Боровица. GPS координати: N 41.70007; E 25.23520.

 По-особеното тук е, че горното корито е доста наклонено на север - т.е. - към долното.


До шарапташа има обяснителна табела. 

Вторият шарапташ се намира на около 200 метра южно от първия - долу вдясно на горната снимка. Високо на възвишението се виждат тези скали с трапецовидни ниши.


 Вторият шарапташ (шарапана).

 Под шарапаните от водите на язовира се е показало старо турско гробище.
08.02.2014

1 коментар: