12 април 2018

Скала с трапецовидни ниши при Сърница


Скалата, снимана от юг, откъм реката.

По-особеното при тази скала с трапецовидни ниши е, че нишите са издълбани по северната й повърхност и гледат към склона. По южната й повърхност, към реката няма ниши.

Четири източнородопски трапецовидни ниши и една съвсем леко започната. 


 Скалата, погледната от север.

Скалата се намира на около 2 км. северозападно от с. Сърница. На картата скалата с трапецовидни ниши е означена с кръгче. GPS координати: N 41.8741; E 25.2719

Намерено, благодарение на Антон Христов.
06.04.2018

Няма коментари:

Публикуване на коментар