21 май 2018

Трапецовидни ниши при Овчево

Две скали с трапецовидни ниши източно от с. Овчево, община Джебел. Нишите "гледат" на юг и към реката.

GPS координати на двете скали с трапецовидни ниши: N 41.458442; Е 25.319461 и N 41.458088; Е 25.321886.

20.05.2018

Няма коментари:

Публикуване на коментар