18 май 2010

Гробница до село Морянци 16 май 2010

Гробницата се намира точно до пътя за село Морянци след разклон на пътя водещ от стената на язовир "Студен кладенец" към Крумовград. Означена е с кръгче.
Отворът изглежда окъртен в по-ново време.


Подът е равен, с четириъгълна форма, около метър и половина на метър и половина. Стените се издигат към тавана дъгообразно. Височината също е към метър и половина.

Няма коментари:

Публикуване на коментар