11 юни 2013

Скала с трапецовидни ниши по Коджа дере


Скала с няколко източнородопски трапецовидни скални ниши по Коджа дере, близо до махала Речна (Кулич) на село Морянци.


Нишите гледат на североизток. 
Скалата от североизток. Скалата от юг. 

Скалата, погледната от високия десен бряг на Коджа дере. 

Долината на Коджа дере. 
Малко преди залез. Скалата с ниши е означена с кръгче на картата.

12.03.2013
09.06.2013

3 коментара: