02 октомври 2014

Още Даниил Хармс


ФИЗИКЪТ, СЧУПИЛ КРАК

Размахал схеми, се задава
един физик, но падна и
разби коленната си става.
Народ край него се рои.
Размахал пътното движение,
го мъмри милиционер.
А таблица за умножение
му рецитира пионер.
Дойде една девойка модна,
и бабичка го приближи.
А пък физикът все не ходи,
не ходи никак - и лежи.

 
* * *

Кондратиев неволно се нахлузи
В американски гардероб за блузи
и се въртя там много дни.
Родата му се вцепени -
едва стоеше на крака.
Обаче после: дръж така! -
по стълбището гардероба изтътрузиха навън
и в кораб 3а Америка го натовариха - байгън!
Грях, викате? Напълно съм съгласен.
Но влюбеният, знайте, е винаги опасен.

Превод Бойко Ламбовски


ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА КАТЕРПИЛЕР

Мишурин беше дървояд. Затова, а може би и не затова обичаше да лежи под леглото или зад гардероба и да си гризе. И понеже не беше особено чистоплътен, понякога по цял ден физиономията му беше в стърготини. Един път го поканиха на гости и Мишурин реши да си позаплакне лицето. Наля топла вода в един леген, наля във водата и оцет и си топна лицето. Очевидно обаче беше налял много оцет и затова ослепя. До дълбоки старини Мишурин ходеше опипом и затова, а може би и не затова заприлича още повече на дървояд.


ПОБЕДАТА НА МИШИН

Викат му на Мишин: „Ставай бе, Мишин!"
Мишин вика: „Няма да стана" - и продължава да лежи на пода.
Тогава при Мишин дойде Кулигин и каза:
„Мишин, ако не станеш, ще те накарам да станеш насила". „Няма" - каза Мишин и продължи да лежи на пода. При Мишин дойде Селезньова и каза: „Вие, Мишин, непрекъснато лежите в коридора и ни пречите да ходим насам и нататък".
„Пречех ви и ще ви преча" - каза Мишин.
-              Вижте какво - каза Коршунов, но Кулигин го прекъсна и каза:
-              Стига сме се церемонили! Обадете се в милицията.
Обадиха се в милицията и извикаха милиционер.
След половин час милиционерът дойде с портиера.
-              Какво има? - попита милиционерът.
-              Ами, вижте - каза Коршунов, но Кулигин го прекъсна и каза:
-              Този гражданин тук непрекъснато лежи на пода и ни пречи да ходим по коридора. Опитахме и с добро, и с лошо...
Тук обаче Селезньова прекъсна Кулигин и каза:
-              Помолихме го да се махне, но той не иска.
-              Да - каза Коршунов.
Милиционерът отиде при Мишин.
-              Защо лежите тук, гражданино? - каза милиционерът.
-              Почивам си - каза Мишин.
-              Не може да си почивате тук, гражданино - каза милиционерът. - Къде сте регистриран?
-              Тук каза Мишин.
-              Къде ви е стаята? - попита милиционерът.
-              Регистриран е тук, обаче няма стая - каза Кулигин.
-              Изчакайте, гражданино - каза милиционерът, - в момента говоря с него. Къде спите, гражданино?
-              Тук - каза Мишин.
-              Вижте... - каза Коршунов, но Кулигин го прекъсна и каза:
-              Той дори легло няма, спи тука на голите дъски.
-              Отдавна се оплакват от него - каза портиерът.
-              Човек изобщо не може да мине по коридора - каза Селезньова. - Не мога непрекъснато да прекрачвам мъже. А той нарочно си изпружва краката, че и ръцете си разперва, освен това ляга по гръб и гледа. Прибирам се от работа капнала, трябва да си почина.
-              Присъединявам се - каза Коршунов, но Кулигин го прекъсна и каза:
-              Той и нощем лежи тук. Всички се спъваме в него. Скъсах си одеялото, докато го прекрачвах.
Селезньова каза:
-              От джобовете му падат разни пирони. Човек не може да мине бос по коридора, ще се набоде.
-              Тия дни мислеха да го изгорят с газ - каза портиерът.
-              Поляхме го с газ - каза Коршунов, но Кулигин го прекъсна и каза:
-              Поляхме го само да го уплашим, нямаше да го палим.
-              Лично аз не бих позволила да подпалят жив човек пред очите ми - каза Селезньова.
-              А защо този гражданин лежи в коридора? - попита изведнъж милиционерът.
-              Ха! - каза Коршунов, но Кулигин го прекъсна и каза:
- Ами, защото си няма жилищна площ: ето в тази стая
живея аз, в тази тука - те, в тази пък - той, а Мишин живее в коридора.
-              Не може така - каза милиционерът. - Всички трябва да лежат на собствената си жилищна площ.
-              Но той няма друга жилищна площ освен в коридора - каза Кулигин.
-              Именно - каза Коршунов.
-              И затова лежи тук непрекъснато - каза Селезньова.
-              Не може така - каза милиционерът и си тръгна заедно с портиера.
Коршунов се наведе над Мишин и викна:
-              Аха! Видяхте ли сега?
-              Чакайте, чакайте - каза Кулигин, наведе се над Мишин и каза: - Не чу ли какво каза милиционерът? Ставай от пода.
-              Няма - каза Мишин и продължи да лежи на пода.
-              Той сега напук ще продължи да лежи тука - каза Селезньова.
-              Очевидно - каза ядосано Кулигин.
А Коршунов каза:
-              Изобщо не се съмнявам. Parfaitement!


* * *
 
Да се измъчват децата, е жестоко. Но все пак трябва да правим нещо с тях, нали?

Превод – Иван Тотоманов1 коментар: