22 ноември 2015

Мурга II Първите три снимки (Горна Мурга) са панорами; могат да бъдат изтеглени с по-голяма резолюция от тук.


 Поляните под Горна Мурга.

 Панорама; може да се изтегли в по-голяма резолюция от тук.


Долна Мурга.


 Отново Горна Мурга малко преди залез.

14 ноември 2015

Няма коментари:

Публикуване на коментар