19 март 2017

Скала с трапецовидни ниши под Йончово

Скала с източнородопски трапецовидни ниши под село Йончово и над Олу дере. На горната снимка нишите гледат на юг. Иначе по тази скала има трапецовидни ниши насочени и на изток и север. Обградена е с дървета, поради което през по-голямата част от годината най-вероятно не се виждат не само нишите, но и самата скала. 
 Нещо като малка пещера тип "вулва" в основата на скалата.

 Скалата с ниши от изток.

 Снимана от североизток.GPS координати: N 41.85682; E 25.24222

18 март 2017

Няма коментари:

Публикуване на коментар