19 февруари 2018

Трапецовидни ниши при Пъдарци


Две единични трапецовидни ниши, на две сравнително близо разположени скали, източно от с. Пъдарци.

Първата гледа на запад, или нагоре по течението на Арда (яз. Кърджали). 


Дъното й не е добре оформено, не е доиздълбана в дълбочина.

 Втората трапецовидна ниша гледа на югоизток.
 До втората скала са копали иманяри и след тяхната дейност, се е получило нещо като пещера - "вулва".


 Наоколо - дъбът през зимата и др.GPS координати на нишите: N 41.68120; E 25.26048 и N 41.68114; Е 25.25936.

17 февруари 2018

Няма коментари:

Публикуване на коментар