17 декември 2011

Борхес: Философията в Тльон

Една от философските школи в Тльон дори отрича времето. Според нея настоящето е неопределено, бъдещето е реално само доколкото е настояща надежда, миналото е реално само доколкото е настоящ спомен¹. Според друга школа е изтекло вече всичкото време и нашият живот е само смътен спомен или отражение, явно изкривено и непълно, на един необратим процес. Според трета историята на Вселената – а заедно с нея и нашият живот, и най-незначителните подробности в нашия живот – се пише от едно второстепенно божество за угода на някакъв демон. Според четвърта Вселената може да се сравни с тайнопис, в който не всички знаци имат значение, а истинно е само онова, което се случва веднъж на всеки триста нощи. Според пета школа, докато спим тук, ние бодърстваме другаде и така всеки човек е двама души.

¹РъселThe Analysis of Mind”, 1921, с.159 – допуска, че нашата планета е създадена само преди няколко минути и е населена с хора, които “си спомнят” едно илюзорно минало.

Из “ТЛЬОН, УКБАР, ORBIS TERTIUS” от “ИЗМИСЛИЦИ”, 1944


Борхес: Ръкопис, намерен в книга на Джоузеф Конрад

Борхес: Argumentum Ornithologicum

Няма коментари:

Публикуване на коментар