28 септември 2015

Трапецовидни ниши при Чайка


До село Чайка, община Момчилград, се намират две скали с източнородопски трапецовидни скални ниши. По първата се забелязват три ниши.
 Тези ниши гледат на североизток - към намиращата се съвсем наблизо друга скала с трапецовидни ниши (на снимките по-долу).


 Нишите по втората скала гледат на север.

 На горната снимка - двете скали от юг.


Пейзажът наоколо.

На картата по-долу скалите с трапецовидни ниши са означени с кръгче. GPS координати: N 41.50621; E 25.56540.


Намерено благодарение на Иво от Виена
26.09.2015

Няма коментари:

Публикуване на коментар