29 септември 2015

Ин кая при Долна Кула


Ин кая се намира северно от махала Раец на село Долна Кула, община Крумовград. По скалата има трапецовидни ниши и множество други скални изсичания.
 Ин кая, погледната от запад.


През почти кръгъл отвор се влиза в издялана в скалите "тераса", по стените на която има трапецовидни ниши - на горната и на следващите по-долу снимки.

Малка пещера, с кръгъл отвор горе, в който има плосък кръгъл камък.


Ей това май не е недоизваден воденичен камък.


Източнородопски трапецовидни скални ниши.  На около 200 метра югозападно от Ин кая има още една скала с трапецовидни ниши - горе вляво на снимката.


Втората ниска скала с ниши, които са съвсем достъпни.


 Трапецовидни ниши по втората скала.
 Долна Кула.


Ин кая е означена с кръгче на картата. 
GPS координати: N 41.54542; E 2563506.

19.06.2015
Намерено благодарение на Иво от Виена

Няма коментари:

Публикуване на коментар