07 октомври 2015

Скала с трапецовидни ниши по Дурбалъ дере


Скала с четири трапецовидни скални ниши над Дурбалъ дере, западно от село Соколите.Нишите гледат на запад, към тези скали при село Безводно.Скалата с трапецовидни ниши е означена с кръгче.

По пътя към скалата - на северозапад се виждат Сиври кая и Саръ кая.По пътя. 


 Връх Бездивен (Бездювен).


Село Соколите. 

Скалата с трапецовидни ниши е означена с кръгче на картата.
GPS координати: N 41.78583; Е 25.15148

Със съдействието на Иво от Виена
3 октомври 2015

Няма коментари:

Публикуване на коментар