04 юли 2007

Епитафия от залеза на Римската империя

A N O N I M U S - ?
(НЕИЗВЕСТЕН - ?)

(половината от камъка, върху който е издълбана надгробната епиграма липсва; върху запазената част се чете следното):

...................................................... бях
................................................... страх
................................................ жестоко
.............................................. но живота
............................................... като скот
............................................ а без любов
................................... ненужен и самотен
........................... защото здравата работех
...................... и въпреки, че я обичах много
.................. единствено се считам за виновен
............ ала едва ли... Тъжен, изоставен, сам
.... завинаги на ергастериума¹ в мрачния капан
.. добре, че върху този несломим и вечен камък
поне след мене името ми ще остане! Направено
приживе.² Ave!³

БЕЛЕЖКИ:
¹ Занаятчийска работилница, в която роби и свободни (срещу мизерно заплащане) се трудели от тъмно до тъмно.
² За обичая надгробните плочи да бъдат изготвяни приживе
виж П е т р о н и й, С а т и р и к о н – Угощението у Трималихон.
³ Сбогом! (лат.)

Кирил Мерджански

Няма коментари:

Публикуване на коментар