03 юли 2007

Интервю с Иван Черкелов

...Особено през последните години ярък белег на живота ни, привнесен най-вече от Щатите, е стремежът към успех с много конкретни измерения, най-вече парични. В наши дни това се е превърнало в занимание на всички и непрестанно ни се внушава, че успехът действително е смисълът на човешкия живот.
...Аз имам огромна съпротива срещу гоненето на успеха. Защото в крайна сметка, човешкият живот е един неуспех, дотолкова, доколкото човек не успява да се пребори с раждането, болестите, остаряването, смъртта. Какъв е начинът да се пребори с това, вече си е някакъв философски въпрос. Според мен истинското човешко съществуване е философското съществуване. Самата дума философия означава любов към мъдростта, към истината. Ако човек няма такава любов в себе си, животът му е напразен и неуспешен, независимо как е протекъл.

вестник "Култура", брой 25, 29 юни 2007

Няма коментари:

Публикуване на коментар